Uslovi korišćenja

IZBERETE SISTEM:

Politika privatnosti, uslovi korišćenja i politika kolačića

Zahvaljujemo Vam se što ste posetili našu web stranicu. Nadamo se da ćete uživati u dodatnom upoznavanju sa NpoSoft-a i našim sistemima.

NpoSoft poštuje Vaše pravo na privatnost prilikom korišćenja web stranice i elektronske komunikacije sa nama. Preduzeli smo sve potrebne mere kako bi lične informacije koje nam dajete bile sigurne.

Važno je napomenuti da je NpoSoft „Kontrolor podataka“ Vaših ličnih informacija. Načela privatnosti navedena u ovoj izjavi odnose se na sve „Kontrolore podataka“ u NpoSoft-u

Ponudili smo nekoliko ključnih pitanja na koja verujemo da želite da znate odgovor. Ovi odgovori će Vas informisati o pravima koja se odnose na Vaše lične podatke i mere koje NpoSoft preduzima za zaštitu privatnosti i sigurnosti ličnih podataka. Nadamo se da će Vam ove informacije koristiti.


Koje lične podatke NpoSoft prikuplja putem ove web stranice i na koji način?

Prikupljamo samo one lične podatke koje Vi želite da nam date ili one koji su neophodni kako bismo Vam pružili (i unapredili) usluge. Prikupljamo direktne lične podatke kao što su ime, adresa i e-mail adresa, kao i nedirektne podatke kao što su 'Cookies' (praćenje), veza i informacije o sistemu.

Možete nam dati svoju e-mail adresu, ime, telefonski broj i sl. kako bismo Vam pružili informacije o našim proizvodima, mogućnostima učestvovanja u našim takmičenjima ili anketama ili ako jednostavno želite da budete informisani o aktivnostima kompanije NpoSoft.

Možete biti sigurni da kompanija NpoSoft preduzima sve neophodne mere kako bi se obezbedila sigurnost Vaših ličnih informacija.

Kako NpoSoft obezbeđuje sigurnost Vaših ličnih podataka?

NpoSoft preduzima sve potrebne mere kako bi Vaše lične informacije bile sigurne. Samo ovlašćeno osoblje NpoSoft-a., partnerske kompanije koje su pružaoci usluga i naši poslovni partneri, to jest ovlašćeno osoblje (koje se ugovorom obavezalo da će čuvati sve informacije) ima pristup Vašim ličnim podacima. NpoSoft osoblje koje ima pristup Vašim ličnim podacima mora da se pridržava pravila NpoSoft-ove Izjave o privatnosti, a svi poslovni partneri koji imaju pristup Vašim ličnim podacima potpisali su ugovor o zaštiti podataka.

Takođe, ugovore su potpisali i partnerske kompanije koje imaju pristup Vašim ličnim podacima, kako bi bili sigurni da će te informacije i dalje biti sigurne. Kako bi obezbedili sigurnost Vaših ličnih podataka, NpoSoft stalno nadograđuje svoj Informatički sistem, te na taj način ima odgovarajuće mere za sprečavanje neovlašćenog pristupa (npr. hakovanje).

U koje svrhe NpoSoft koristi Vaše lične podatke?

NpoSoft nikada neće deliti vaše lične podatke sa poslovnim saradnicima koji ih nameravaju iskoristiti za direktne marketinške svrhe, osim ako nam niste dali određeno dopuštenje za to. NpoSoft takođe može deliti vaše lične podatke sa partnerskim kompanijama, ali samo u dole navedenim, strogo ograničenim okolnostima: možemo ponuditi vaše lične podatke partnerskim kompanijama (kao što je naš davaoci internet usluga) koje nam pomažu u održavanju ove veb stranice. Neki od ovih poslovnih partnera mogu biti smešteni van države u kojoj ste pristupili ovoj veb stranici. Vaše lične podatke možemo proslediti državnim telima i agencijama za sprovođenje zakona.

Kome NpoSoft otkriva vaše lične podatke i zašto?

NpoSoft nikada neće deliti vaše lične podatke sa poslovnim saradnicima koji ih nameravaju iskoristiti za direktne marketinške svrhe, osim ako nam niste dali određeno dopuštenje za to. NpoSoft takođe može deliti vaše lične podatke sa partnerskim kompanijama, ali samo u dole navedenim, strogo ograničenim okolnostima: možemo ponuditi vaše lične podatke partnerskim kompanijama (kao što je naš davaoci internet usluga) koje nam pomažu u održavanju ove veb stranice. Neki od ovih poslovnih partnera mogu biti smešteni van države u kojoj ste pristupili ovoj veb stranici. Vaše lične podatke možemo proslediti državnim telima i agencijama za sprovođenje zakona.

Cookies ( "tehnologija praćenja") - kako i zašto ih NpoSoft koristi?

NpoSoft koristi tehnologiju praćenja ( "cookies") za prikupljanje ličnih podataka, kao što su vrsta pretraživača i operativnog sistema, pripadajuća stranica, put preko stranice, domena isp i slično, u svrhu razumevanja korišćenja sajta od strane korisnika. Cookies nam pomažu u prilagođavanju ove veb stranice vašim ličnim potrebama.

Prestrukturiranje, modificiranje i dekompiliranje ovog Sustava nije dozvoljeno, osim u slučaju kad je takva aktivnost izričito dozvoljena mjerodavnim zakonom i to samo do mjere do koje je to dozvoljeno tim zakonom.

NpoSoft čuva sve informacije prikupljene preko 'cookiea' u ne-lično neidentifikovanom formatu. Ovaj tip informacija dobijenih putem 'cookiea' neće biti prosleđen van NpoSoft-a ili određenim trećim stranama. Neće se koristiti za nepredviđene komunikacije.

Ovaj Sustav može uključivati razne aplikacije, dokumente i komponente, može podržavati višestruke operativne sustave i jezike. Bez obzira na to, ovaj Sustav je licenciran kao jedinstven proizvod. Njegovi sastavni dijelovi ne smiju se razdvajati radi korištenja na više uređaja

'Cookies' smešteni na računaru ne sadrže vaše ime, nego ip adresu. Nakon što je korisnik prekinuo rad na serveru, informacije sadržane u 'cookies' više nisu dostupni NpoSoft.

Prvotni stjecatelj licence ovog Sustava ne možete izvršiti jednokratni trajni prijenos sva svoja prava na korištenje ovog Sustava na drugu pravnu ili fizičku osoba.

Molimo proverite da li podržavaju vaše podešavanja računara mogućnost prihvatanja 'cookiea' ili ne? Možete podesiti vaš pretraživač da vas upozori pre prihvatanja 'cookiea' ili ga možete podesiti da ih odbija, iako nećete imati pristup svim mogućnostima ove stranice ukoliko ste tako učinili. Pod opcijom "pomoć", na vašem pregledniku, proverite kako to možete učiniti. Ne morate imati uključenu opciju primanja 'cookiea' da biste se koristili mnogim delovima ove i drugih NpoSoft veb stranica. Zapamtite da ukoliko koristite različita računara na različitim mestima, moraćete proveriti je li svaki pretraživač prilagođen vašim postavkama za primanje 'cookiea'.

Koliko dugo NpoSoft zadržava vaše lične podatke?

NpoSoft može čuvati lične informacije koje ste nam poslali putem ove veb stranice u svojim bazama podataka. Vaši lični podaci će se čuvati od strane NpoSoft-a samo onoliko dugo koliko je neophodno da odgovori na pitanja ili reši probleme, osigura bolje i nove usluge, a u skladu sa zakonskim odredbama, prema važećem zakonu. To znači da možemo zadržati vaše lične informacije nakon što prestanete koristiti usluge NpoSoft ili prekinete sa korišćenjem ove veb stranice. Nakon tog perioda, vaše lične informacije će biti izbrisane iz svih sistema u okviru NpoSoft-a.

Povezuje li se NpoSoft veb stranica sa drugim veb stranicama i što se tada dešava sa mojim ličnim podacima?

Linkovi na druge veb stranice NpoSoft mogu Vas odvesti van mreže NpoSoft. NpoSoft ne snosi odgovornost za sadržaj, tačnost ili funkciju tih stranica. Linkovi su dani u dobroj veri i NpoSoft se ne smatra odgovornom za bilo kakve kasnije promene na drugim veb stranicama za koje smo dali link. Uključenje linkova na druge stranice ne označava potvrdu NpoSoft-a. Preporučujemo Vam da budete oprezni i da pažljivo pročitate zakonske obavesti o privatnosti na ostalim veb stranicama koje posećujete.

Može li NpoSoft naknadno promeniti uslove Politike privatnosti?

Zadržavamo pravo izmena i ispravki ove obavesti. Molimo Vas da pristupate ovoj veb stranici s vremena na vreme, kako biste imali pregled novih informacija.

Važno - zašto moram prihvatiti uslove u izjavi o privatnosti?

NpoSoft je globalna kompanija koja koristi internet za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka. To naravno podrazumeva obradu i prenos vaših ličnih podataka i van granica Srbije. Ova izjava o privatnosti vam pruža sve neophodne informacije (na jednostavan način), kako biste mogli izabrati hoćete li koristiti ovu veb stranicu i hoćete li svoje lične podatke slati NpoSoft-u ili ne. S tim u skladu, prilikom posete našoj veb stranici, kao i komunikacijom elektronskim putem, prihvatate i dajete saglasnost za obradu vaših ličnih podataka na način koji je definisan u ovoj izjavi o privatnosti.

Oglasi naših partnera